Projects

Projects

Ongoing Projects

  • ASELSAN-PARGE: Elektromanyetik Fırlatma Sisteminin Analiz ve Optimizasyonu (Analysis and Optimization of a Electromagnetic Launcher System)
  • ANDAR-Teknokent: Sabit Mıknatıslı Servo Motor Tasarım ve İmalatı (Design and Manufacturing of a PM servo motor)
  • ANDAR-Teknokent: Elektromanyetik Damper Tasarım (Design of a Eddy Current Damper)
  • TÜBİTAK-2232: Rüzgar Türbinleri için Hata Toleranslı ve Moduler Sabit Mıknatıslı Generatör Geliştirilmesi
  • TÜBİTAK – 3501: Mevcut Güç Akışı Ölçüm Cihazlarını Hesaba Katarak Belirlenmiş Artıklık Endeksine Göre Optimum Fazör Ölçüm Ünitesi Yerleştirme Metodu Geliştirilmesi (Development of an Optimum PMU Placement Method with respect to a Pre – Determined Redundancy Index Considering Installed Power Flow Measurements).
  • TEYDEB – 1505: Metro Ve Hafif Rayli Ulaşim Araçlari İçin Yeni Nesil Cer Çevirgeci Sistemi Geliştirilmesi Projesi.
  • TÜBİTAK – 1003: Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi Verilerinin İzlenmesi Ve Kayıt Altına Alınması (Monitoring and Recording  Power and Power Quality Data of Low Voltage Distribution System).